ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/05/1968

הצעת אי- אמון של חבר-הכנסת תמיר בעניין תחנת הכוח רדינג -הפרוצדורה בעניין זה; הקצבת זמן להודעות סיעות במקום דיון-סעיף 56 בתקנון); חוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח-1968; סדרי הבית היום טכס השבעת נשיא המדינה; ציון יום שחרור ירושלים-הצעת חבר -הכנסת רפאל; שחרור מחובת ההנחה על שולחן הכנסת 24 שעות לפני הקריאה השנייה והשלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים