ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/05/1968

בקשת חבר-הכנסת תמיר לכנס, באופן דחוף ביותר, את הוועדה לישיבה; שחרור חוק התקציב (מס' 2), לשכת 1968/69, התשכ"ח 1968 מחובת הנחה של 48 שעות על שולחן הכנסת לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים