ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/03/1968

העברה לוועדה המתאימה; העברת הדיון בתקציב משרד הפיתוח למושה הקיץ; חוק מינוי מזכיר הכנסת, התשכ"ח-1968; חוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח-1968; סדרי ישיבות הכנסת; שונות; שחרור חוקים מהנחה על שולחן הכנסת (24 שעות לפני הקריאה הראשונה) 1. חוק זיכיון צינור הנפט, התשכ"ה-1968: 2. חוק לתיקון פקודת מס -הכנסה (תיקון מס' 12), התשכ"ה-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים