ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/02/1968

הזמן העומד לדיונים עד 27/03/68 ועד בכלל; הקצבת זמן לדיון בהודעת שר הביטחון; חוק מזכיר הכנסת, התשכ"ח - 1967; קביעת מועד סיום מושב החורף ופתיחת מושב הקיץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים