ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/01/1968

אישור שם סיעת מפלגת העבודה הישראלית בכנסת; הקצבה זמן לדיון בהצעות לסדר- היום; הרכבת הוועדה לעניין חוק בית הדין לעבודה ולביטוח לאומי, התשכ"ח-1967; סדרי הדיון בהצעות לסדר-היום-הצעת לתיקון התקנון; שונות; שחרור חוק מלווה פיתוח (תיקון מס' 7) מחובת ההנחה של השולחן יומיים לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים