ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 02/01/1968

דו"ח ועדת המשנה לשכר חברי - הכנסת; השגות על ההצעה לתיקון סעיף 31א לתקנון; חוק מזכיר הכנסת (הצעת קבוצת חברי כנסת) - חוק שרות המדינה (מינויים) (תיקון), התשכ"ז - 1967; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים