ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 26/12/1967

דו"ח ועדת המשנה לשכר חברי-הכנסת; השגות על ההצעה לתיקון סעיף 31א לתקנון; שחרור חוק התקציב לשנת 1968/9, התשכ"ח-1967 מחובת ההנחה על שולחן הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים