ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/12/1967

הקצבת זמן לדיון בחוק מהות תרבות החיים בדמוקרטיה פעילה; חוק לתיקון פקודת הפיקוח על הבדואים, התשכ"ז - 1966; חוק שרות המדינה (מינויים) (תיקון), התשכ"ז - 1967 - הצעת ח"כ שם טוב חוק מזכיר הכנסת, התשכ"ח 1967 - הצעה קולקטיבית של ח"כ קלינגהופר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים