ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 05/12/1967

אופן עריכת עריכות חגיגיות בכנסת; בקשה לשחרור החוק להארכת תוקפן של תקנות שעת-חירום (עבירות בשטחים המוחזקים-שימוש ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967. מחובת הנחה על שולחן הכנסת (רק 24 שעות); הקצבת זמן לדיון בהודעת שר החוץ; סעיף 30(ב) ו-106א לתקנון -הלכה למעשה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים