ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 31/10/1967

הבהרות לסעיף 11(ד) לחוק חסינות חברי - הכנסת. זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א -1951

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים