ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/09/1967

הצעות לתיקוני לשון בתקנון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים