ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/09/1967

הקצבת זמן לדיון בתקציב ובחוקים הנ"ל; חוק התקציב מס' 3; חוק המקדמה (מס' 2); חוק מלווה בטחון (תיקון); חוק מלווה קצר מועד; חוק מלווה קצר מועד (תיקון מס' 8), התשכ"ז -1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים