ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 25/07/1967

הקצבת זמן לדיון בסקירת שר החוץ; ליקויים ממערכת ההסברה -הצעת חבר-הכנסת אבניאל; פגישה היכרות עם קצין הכנסת החדש. סגן-אלוף י. בנ-גל. עם הכנסו לתפקידו; שחרור חוקים מחובת הנחה יומיים לפני הדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים