ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/07/1967

אפשרות דיון בהצעה לסדר היום במליאה ובוועדה גם יחד וקביעת הוועדה אליה תועברנה ההצעות לסדר היום בדבר המתנדבים; חוק החנינה, התשכ"ז 1967-שחרור מחובת ההנחה של 24 שעות פני הקריאה השנייה והשלישית; מחיקת דברים מתוך פרוטוקול של ישיבת הכנסת ביום 08.03.67; ניסוח שאילתות של חברי הכנסת לשרים; רשות הדיבור לנמנעים מהצבעה על הצעות לסדר-היום הצעה של חברת -הכנסת דבורה נצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים