ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/07/1967

חוק החנינה, התשכ"ז-1967; פגרת הקיץ של הכנסת; רשות הדיבור לנמנעים בדיון בהצעות לסדר היום -הצעת חברת הכנסת נצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים