ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 27/06/1967

הקצבת זמן לדיון בדו"ח מבקר המדינה; חוק סדרי העבודה בכנסת, התשכ"ו-1996-הצעת חבר-הכנסת נבון; סכנת זיהום האויר בתל-אביב ובגוש דן -הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת תמיד; שחרור חוקים מחובת הנחה על שולחן הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים