ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 05/06/1967

קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה שתימסר בכנסת על צירוף חברים נוספים לממשלה; קביעת מסגרת הדיון לשלש הצעות הנ"ל; שחרור מחובת הנחה בכל שלבי הדיון - חוק איגרות מדינת ישראל (מלווה עצמאות) (הוצאה שניה); שחרור מחובת הנחה בכל שלבי הדיון - חוק מללוה ביטחון, התשכ"ז -1967; שחרור מחובת הנחה בכל שלבי הדיון - חוק היטל ביטחון, התשכ"ז- 1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים