ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/04/1967

ארגון עבודת הכנסת וועדותיה; בחירת מועמדים לוועדת מינויים לדיינים; הודעת חבר הכנסת ג'אבר מועדי על הקמת סיעה נפרדת; העברה לוועדה נתאימה: החשת הסדר הקרקעות במדינה - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ש. שורש; חתימותיהם של חברי הכנסת על ימי נוכחותם בכנסת; כינוס ועדות בתקופת פגרת הפסח; צמצום מספר חברי הוועדות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים