ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/04/1967

הקצבת זמן לדיון בהודעתו של שר החוץ על ביקורו בחוץ- לארץ; הקצבת זמן לדיון בהצעת בדבר רמה ומגמות בשירות השידור; הקצבת זמן לדיון על הטלוויזיה; חלוקת מקומות בוועדות. לסיעת "המרכז החפשי"; סדרי עבודתה של הכנסת; שאלת נושא חדש בוועדת הכספים בדיון בהצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 4), התשכ"ז-1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים