ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/03/1967

אישור מינוי קצין כנסת חדש לפי סעיף 3 (א) לחוק חסינות בניני הכנסת, התשי"ב - 1952; אישור שם סיעה לחברי הכנסת טיאר שוסטק ותמיר; ארגון עבודת הכנסת וועדותיה; בחירת חבר כנסת לוועדת המינויים לדיינים; הקצבת זמן לדיון על התקנת הטלוויזיה הכללית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים