ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/03/1967

סדרי הדיון בהצעת אי אימון לממשלה של סיעות גח"ל ורפ"י

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים