ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/03/1967

בחירת מועמדים לוועדת המינויים לקאדים מד'הב; השלמה העברת משרדי הממשלה לירושלים - הצעת חבר הכנסת ו. שם טוב; פגרת הפסח; תקציב השירותים הדתיים - הקצבת זמן לדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים