ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/02/1967

בחירת מועמדים לוועדת המינויים לקאדים מד'הב; השלמת העברת משרדי הממשלה לירושלים-הצעת חבר- הכנסת ויקטור שם- טוב; ערעורים של חברי הכנסת טיאר. שוסטק. תמיר. על החלטת הכנסת מיום שלישי י"א באדר א', התשכ"ז-21.02.67

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים