ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/02/1967

ביטול הדיון בהצעות חוק פרטיות עד סוף שנת הכספים 67 \ 1966; ביטול הדיון בהצעות לסדר היום ביום רביעי הקרוב; הארכת הישיבות בימי רביעי של השבוע עד שעה 17; הקצבת זמן לדיון בחוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 3), התשכ"ז-1967; סידורים טכניים שונים לחברי הכנסת ובאולם המליאה; תחנת האוטובוסים ליד בנין הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים