ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/02/1967

דחיית הדיון בתקציב משרד החינוך והתרבות לכנס הקיץ; הצעות לסדר היום והצעות חוק פרטיות; הקצבה ליושבי ראש ועדות בעלי רכב פרטי, להחזקת כלי הרכב שלהם; זמן הגשת הדרישה לדיון סיעתי לפני ישיבת הכנסת המיועדת לאותו נושא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים