ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/01/1967

הדיון בתקציב נשיא המדינה, הכנסת, ומשרד ראש הממשלה; הוספת סעיף 118 לתקנון; חוק סדרי העבודה בכנסת, התשכ"ו 1966 הצעת חבר הכנסת יצחק נבון; מקום קיום הישיבות של ועדות הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים