ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/01/1967

העברה לוועדה מתאימה - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת נבון על האופן המניעים והנסיבות של הקמת המרכז לחקר ההתיישבות; העברה לוועדה מתאימה - הצעתו של חבר הכנסת פלד על: חוק הרשויות המקומיות (מניעת התקשרויות פסולות), התשכ"ו-1966; הקצבת זמן לדיון על הודעתו של ראש הממשלה על המצב הבטחוני; עניני תקנון; תלונה על ועדה מוועדות הכנסת - תלונתו של חבר הכנסת דגני על יושב ראש ועדת הכלכלה; תקציב המדינה - שחרור מהגבלות זמן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים