ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/12/1966

הדיון בהשגות על התיקונים לתקנון בעניין חלוקת ההצעות לסדר היום והצעות חוק של חברי הכנסת; המשך הדיון בנושא חדש בוועדת המשנה לעניין בחירת ראשי עיריות ומעצות מקומיות; הצעה לסדר היום של חבר- הכנסת שם-טוב בדבר העברת משרדי הממשלה לירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים