ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/11/1966

דיון בהשגות על התיקונים לתקנון בעניין חלוקת הצעות החוק הפרטיות והצעות לסדר היום; ועדת משנה (של ועדת הכנסת) לתקציב הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים