ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/11/1966

אישור שינוי בזמני הישיבה היום; בקשת היועץ המשפטי לממשלה, בהתאם לסעיף 13 לחוק חסינות חברי הכנסת זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א - 1951 לנטילת החסינות מאת חבר הכנסת מרדכי סורקיס; המלצה למינוי מבקר המדינה; המשך הדיון בנושא חדש בוועדת המשנה לעניין בחירת ראשי עיריות ומועצות מקומיות; העברת הצעות לוועדות מתאימות; הקצבת זמן לדיון בהודעת הממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים