ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/11/1966

בחירת מבקר המדינה; בחירת שני מועמדים לוועדת המינויים לקאדים מד'הב; בקשת היועץ המשפטי לממשלה בהתאם לסעיף 13 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם תשי"א-1951 לנטילת חסינות מאת חבר הכנסת מרדכי סורקיס; העברה לוועדה מתאימה: הצעה לסדר היום של חבר הכנסת רפאל וחבר הכנסת כץ על "התגברות הפעילות של המיסיון בארץ; הקצבת זמן להודעת הממשלה בעניין ביטול הממשל הצבאי; ערעורו של חבר הכנסת אבניאל על ההחלטה להעביר את הצעתו לסדר היום בדבר המצב בחברת צים לוועדת הכספים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים