ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 18/10/1966

בקשתם של העתונאים בענייני נוכל ונוהג; העברת משרדי הממשלה לירושלים- הצעה לסדר היום של חבר -הכנסת ו. שם- טוב; הקצבת זמן לדיון בחוק שירות העבודה לשעת חירום; הקצבת זמן לדיון על הודעת ראש הממשלה בדבר השנויים בתפקידו ובסמכויותיו של השר י. גלילי; סדר היום של ישיבתה הבאה של ועדת הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים