ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 09/08/1966

החלטה המטילה לפי סעיף 72 (א) לתקנון על: ועדת החוץ והבטחון, הוועדה לעניין האומבודסמן, הוועדה לבדיקת מבנה החינוך, ועדת החוקה חוק ומשפט על ועדות המשנה שלה, ועדת הכנסת להמשיך בעבודתן בזמן הפגרה; העברה לוועדה של הצעה לסדר היום של חבר הכנסת נ. פלד: פעילות י. פדרמן באפריקה בעידוד הממשלה; הצעת החלטה על ישיבה חגיגית של הכנסת במשכן החדש ביום ט"ו באלול, התשכ"ו -1966 והקצבת זמן לדיון בחוק יסוד הממשלה; חוק חסינות בניני הכנסת (תיקון), התשכ"ו-1966; סדרי הדיון בהצעת אי אמון; ערעורים על התיקונים לסעיפים 30 (ב) ו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים