ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/08/1966

חוק ההתיישבות החקלאית סייגים לשימוש בקרקע ובמים, התשכ"ו-1966; חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס- עסקים) (מס' 6), התשכ"ו-1966; שחרור חוק רשות השידור (תיקון), התשכ"ו-1966. כתובת ההנחה על שולחן הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים