ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 02/08/1966

העברות לוועדה חברת צים; הצעה לסדר היום של חבר הכנסת י. סמילנסקי "בעיות המחקר התעשייתי"; הקצבה לסיעות; חוק הרשויות המקומיות (הוראות שעה): חוק הבחירות של ראשי עיריות ומועצות מקומיות, התשכ"ו-1966; חוק חסינות בניני הכנסת (תיקון), התשכ"ו-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים