ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/07/1966

הקצבת זמן לדיון ממליאת הכנסת על סיכומיה והצעותיה של ועדת הכספים בעקבות הדין וחשבון של מבקר המדינה; ערעורים על התיקונים בתקנון-סעיף 30 וסעיף 106; שאילתה של חבר -הכנסת דוד הכהן בדבר החזרת הוצאות החזקת כלי רכב על-ידי יושבי-ראש הוועדות הקבועות של הכנסת; שחרור חובת ההנחה של 24 שעות ו-48 שעות -חוק לתיקון תקנות שעת חירום (עיבוד מן ), התשכ"ו -1966 (הצעת חבר- הכנסת י, ה, קלינגהופר); שכר חברי הכנסת ומענק לעתונים ולספרים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים