ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/07/1966

דיון בהשגות על התיקונים לסעיפים 30 (ב) ו-106 א; המצב בחברת צים - הצעה לסדר היום של חבר כנסת ב. אבניאל; חומרת הירידה מן הארץ - הצעה לסדר היום של חבר כנסת י. תמיר; חוק הבחירות של ראשי עיריות ומועצות מקומיות - הצעת חבר הכנסת פ. רוזן; חוק הרשויות המקומיות (הוראות שונות) - הצעת חבר הכנסת מ. בן פורת; סיכום הדיון בתלונת חברת הכנסת א. רזיאל-נאור; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים