ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 05/07/1966

איחוד הסיעות "קידמה ופיתוח" ו"שיתוף ואחוה"; העברה לוועדה מתאימה-הצעות לסדר היום הצעתו של חבר-הכנסת ו. שם טוב: השלמת העברת מוסדות הממשלה לירושלים; העברה לוועדה מתאימה-הצעות לסדר היום - הצעתה של חברת-הכנסת א. רזיאל -נאור: קידומה ופיתוחה של ירושלים; ערעורו של חבר -הכנסת ש. מיקוניס על החלטת יושב- ראש הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות ההצעה לסדר היום בעניין הפצת הספר בעברית "עובדות של גרמניה" בביתן הרפובליקה הפדרלית הגרמנית ביריד המזרח בתל-אביב; תלונות חברת הכנסת א. רזיאל על התנהגות המשטרה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים