ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/06/1966

ערעורים על התיקונים לסעיפים 30 (ב) ו-106 א' לתקנון; פגרת קיץ של הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים