ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/05/1966

בחירת ועדת משנה בשאלת הבניין החדש; השלמות לציון מועמדים לוועדת המינויים לשופטים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים