ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/03/1966

שחרור חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 9), התשכ"ו-1966 מחובת ההנחה על שולחן הכנסת יומיים לפני הקריאה הראשונה ויום אחד לפני הקריאה השנייה והשלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים