ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 15/03/1966

סדרי הדיון בהצעות רפ"י וגח"ל להביע אי אימון בממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים