ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/03/1966

עירעורים על תוצאות הבחירות; שחרור מחובת ההנחה (יום אחד לפני הדיון) לפני הקריאה השנייה של כל חלקי התקציב - אומדן ההכנסות - שיהיו מוכנים לקריאה השנייה והשלישית, עד חודש אפריל 1996

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים