ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/02/1966

הוועדה בדהר ביטול מענה נושא חדש בחוק איגוד ערים (תיקון), התשכ"ה -1965; העברה לוועדה מתאימה: הצעה לסדר היום של חה"כ ע. ע. זועבי - "השימוש בשפת הערבים במוסדות ציבור"; מכתבו של יו"ר הכנסת בעניין גמלאות של חברי הכנסת צ. דינשטיין, ש. פרס ו-י. נבון. והיוון גמלה של י. אפרתי; רביזיה של ההחלטה בעניין מספר חברי הוועדה בעניין האומבודסמן; תקנון-סעיף 30(ב) ו-106

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים