ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/02/1966

הקצבת זמן לדיון בחוק פקודת מס הכנסה (מס' 8), התשכ"ו- 1966 ובחוק מלווה קליטת וחסכון חובה (הארכה), התשכ"ו --1996

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים