ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 15/02/1966

הדיון בתקציב לשנת 67 \ 1966 - דיון במשרדי חובה; הסמכת ועדת הכספים להתחיל בדיוניה לפני הקריאה הראשונה; העברה לוועדה מתאימה: טיפול בתלונות האזרח במסגרת מבקר המדינה או מוסד בלתי תלוי אחר - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ג. כהן; סדרי ישיבות הכנסת עד לסיום הדיון בתקציב; שינוי בתקנון -סעיף 30(ב) וסעיף 106

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים