ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/02/1966

הסמכת ועדת הכספים להתחיל בדיוניה בתקציב לפני תום הקריאה הראשונה; שחרור חוק התקציב לשנת 1966/7, התשכ"ו-1996 מחובת ההנחה על שולחן הכנסת לפני קריאה ראשונה (סעיף 86(ג) ) לתקנון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים