ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/02/1966

העברות לוועדה מתאימה; סדרי דיון בהודעה על החלת חוק הרציפות; תיקון סעיף 75 (ג) של תקנון הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים