ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/02/1966

מכתב יושב ראש הכנסת בקשר להצעה לסדר היום של חבר הכנסת א. צברי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים