ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 18/01/1966

חוק הבחירות לכנסת (תיקון) (ערעורי בחירות), התשכ"ו-1965; שאלת נושא חדש שהתעוררה בוועדת הפנים בחוק איגודי ערים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים